Pracownia ceramiczna

  • nauka obróbki gliny (mieszanie, rozdrabnianie, nawadnianie, skowanie, przelewanie)
  • nauka pracy z kołem garncarskim
  • wykonywanie prostych przedmiotów ceramicznych
  • nauka wykonywania odlewów gipsowych
  • nauka wypału gliny
  • procesu suszenia przedmiotów z gliny, ich szkliwienia i barwienia