Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie 2014

Pomysłodawcą ustalenia 5 maja Dniem Godności Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie było, w roku 1999, Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym.
5 maja jest także Europejskim Dniem Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych
Obchody są okazją do dyskusji o sytuacji osób niepełnosprawnych, do wyrażania sprzeciwu wobec dyskryminacji w pracy, w urzędzie, w życiu codziennym.
W Giżycku Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie obchodzony jest od 1999r.
Każdego roku w pochodzie, przechodzącym ulicami naszego miasta, biorą udział obok osób niepełnosprawnych, także władze powiatu, miasta, czasami okolicznych gmin, dyrektorzy różnych instytucji i co jest bardzo budujące, dzieci i młodzież wraz z nauczycielami ze szkół masowych.

Od początku pochód prowadzi wspaniała Orkiestra Garnizonowa Wojsk Lądowych w Giżycku. O bezpieczeństwo dbają policjanci, ratownicy medyczni, strażnicy miejscy, strażacy oraz uczniowie Szkoły Policealnej im. Hanny Chrzanowskiej w Giżycku.
Od czterech lat obchody Dnia Godności Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie połączone są z Letnim Festynem Osób Niepełnosprawnych organizowanych przez społeczność Szkoły Policealnej im. Hanny Chrzanowskiej