Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

w sprawie udzielenie zamówienia na usługę dotyczącą:

 Wynajmu busa 9-osobowego – z możliwością demontażu tylnych kanap – na okres 12 miesięcy.

Kategoria M1: pojazdy do przewozu osób, mające nie więcej niż osiem miejsc oprócz siedzenia kierowcy

 

  1. W odpowiedzi na ogłoszone zapytanie ofertowe zostały złożone 4 oferty.
  2. Wyboru Wykonawcy dokonano w oparciu o kryteria określone w zapytaniu ofertowym.
  3. W przedmiotowym postępowaniu wybrana została oferta złożona przez: KANGOOR Grzegorz Markunas o/Olsztyn, ul. Grunwaldzka 30/6, 10-126 Olsztyn
  4. Powyższa oferta spełnia wymagania określone w zapytaniu ofertowym.
  5. Wybrany Wykonawca zaproponował kwotę netto: 2150zł/m-c (słownie: dwa tysiące sto pięćdziesiąt złotych); brutto: 2644,5/m-c (słownie: dwa tysiące sześćset czterdzieści cztery złote 50/100) za wykonanie usługi wymienionej w zapytaniu ofertowym.

 

Ogłoszenie wynajem busa