Gmina Miłki – „Prowadzenie wielospecjalistycznej diagnozy i rehabilitacji dzieci
i młodzieży z zaburzonym rozwojem” 2022

W okresie od 14 lutego do 31 grudnia 2022 roku PSONI Koło w Giżycku realizuje zadanie pn. „Prowadzenie wielospecjalistycznej diagnozy i rehabilitacji dzieci i młodzieży z zaburzonym rozwojem”.

Zadanie umożliwia objęcie najmłodszych mieszkańców Gminy Miłki (dzieci i młodzież) wielospecjalistyczną diagnozą i rehabilitacją.

Dzieci i młodzież uczestniczące w zadaniu mogą skorzystać z:

  • specjalistycznej opieki lekarskiej – lekarz specjalista psychiatrii oraz lekarz rehabilitacji medycznej,
  • wielospecjalistycznej terapii – logopedycznej, psychologicznej, pedagogicznej,
  • rehabilitacji ruchowej.

Terapie prowadzone są przez wykwalifikowanych i doświadczonych pracowników PSONI
Koło w Giżycku.

Prowadzone są także instruktaże dla rodziców/opiekunów.

Szczegółowych informacji udziela: Katarzyna Marcisz, tel. 87/734-13-26

Gmina Miłki Herb
Zadanie współfinansowane ze środków Gminy Miłki