Zapraszamy do udziału w zajęciach Indywidualnej Stymulacji Słuchu dr K. Johansena IAS.

johansenCzym jest Metoda Indywidualnej Stymulacji Słuchu Johansena IAS?
 • Metoda z powodzeniem jest stosowana w wielu krajach na świecie, między innymi w Wielkiej Brytanii, Francji, Austrii, Niemczech, Danii, Norwegii, Szwecji, USA.
 • Jest to jedyna metoda treningu słuchowego, która może być prowadzona w domu lub szkole czyli w środowisku znanym dziecku.
 • Oparta jest na specjalnie filtrowanej muzyce instrumentalnej.
 • Słuchana jest w domu lub w szkole poprzez słuchawki przez 10 minut dziennie.
 • Postępy są kontrolowane co 6-8 tygodni, wówczas podejmowane są decyzje o przejściu do następnego etapu terapii w formie kolejnej płyty CD.
 • Cały program stymulacji trwa 6-18 miesięcy – dzieci najczęściej potrzebują ok 10 miesięcy.
Dlaczego warto pracować z dzieckiem Metodą Indywidualnej Stymulacji Słuchu Johansena IAS? Dzięki tej metodzie następuje poprawa w zakresie:
 • koncentracji uwagi,
 • rozumienia i jakości mowy,
 • komunikacji interpersonalnej,
 • pamięci,
 • nadwrażliwości na dźwięki,
 • zapamiętywania i rozumienia poleceń,
 • napięcia mięśniowego, równowagi i koordynacji ruchów,
 • motywacji i samooceny.
Zalecana jest przy problemach osób:
 • z opóźnionym rozwojem mowy;
 • z dysleksją;
 • z ADHD i zaburzeniami koncentracji uwagi;
 • z autyzmem;
 • z porażeniem mózgowym;
 • z osobami, które wykazują nadwrażliwość na dźwięki;
 • z zaburzeniami uwagi słuchowej;
 • z zaburzeniami percepcji słuchowej.
Program metody Indywidualnej Stymulacji Słuchu Johansena wpływa nie tylko na słuch ale również usprawnia:
 • uwagę i koncentrację;
 • rozumienie mowy;
 • artykulację;
 • komunikację;
 • prawidłową pisownię;
 • czytanie;
 • koordynację ruchów;
 • motorykę;
 • harmonizuje napięcie mięśniowe co wpływa na postawę ciała;
 • samoocenę;
 • wpływa na postępy w rozwoju i nauce.
Osoby zainteresowane proszę o kontakt: Monika Ciołek tel. 516325366