Październik – Międzynarodowy Miesiąc AAC

FullSizeRender (2)Październik – Międzynarodowy Miesiąc AAC, miesiąc świętowania i upowszechniania wiedzy oraz doświadczeń związanych z alternatywnymi i wspomagającymi metodami porozumiewania się.
Z AAC korzystają osoby z trudnościami komunikacyjnymi. Oznacza to, że nie potrafią porozumiewać się z otoczeniem w sposób tradycyjny, czyli za pomocą mowy werbalnej. Są to osoby m.in. z autyzmem, mózgowym porażeniem dziecięcym z zespołami wad wrodzonych oraz niepełnosprawnością intelektualną.
W naszej placówce prowadzimy naukę porozumiewania się za pomocą gestów Makaton, symboli PCS oraz Piktogramów. Dzięki temu nasi uczniowie mają możliwość aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym, wyrażania swoich potrzeb
i emocji, a nawet zapoznawania się z literaturą dziecięcą.