Gratulacje

JustynaJustyna Suska, uczennica Gimnazjum wygrała konkurs pt. ,,Piękna sukienka” zorganizowany przez redakcję czasopisma ,,Społeczeństwo dla Wszystkich”. Paweł Kiszło, uczeń Szkoły Przysposabiającej do Pracy otrzymał podziękowanie za udział w konkursie i ciekawą pracę.
Uczniowie zostali przygotowani przez nauczycielkę – Teresę Jaśko.
Gratulujemy osiągnięć.