„Prowadzenie wielospecjalistycznej rehabilitacji dzieci i młodzieży z zaburzonym rozwojem”

logo2Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Giżycku w okresie od 01.04.2016r. do 31.12.2016r. realizuje zadanie pn. „Prowadzenie wielospecjalistycznej rehabilitacji dzieci i młodzieży z zaburzonym rozwojem” współfinansowane z budżetu miasta Ełku. W ramach zadania, najmłodsi mieszkańcy Ełku, mogą korzystać z wizyt/konsultacji lekarskich prowadzonych przez lekarza specjalistę psychiatrę dzieci i młodzieży, a także z terapii psychologicznych, fizjoterapeutycznych oraz pedagogicznych. Prowadzone są także instruktaże dla rodziców/opiekunów.
Szczegółowych informacji udziela: Katarzyna Marcisz, tel. 87/429 29 09 wew. 21logo