Projekt badawczy „Adaptacja i walidacja Profilu Psychoedukacyjnego PEP-3-PL”

Z ogromna satysfakcją informujemy, że Polskie Stowarzyszenie na rzecz osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Intelektualną Kolo w Giżycku uczestniczy w realizacji projektu badawczego „Adaptacja i walidacja Profilu Psychoedukacyjnego PEP-3-PL”. Celem projektu jest opracowanie polskiej wersji tego popularnego testu, przeznaczonego do oceny funkcjonalnej dzieci w wieku przedszkolnym.
PEP-3-PL będzie wykorzystywany w konstruowaniu indywidualnych programów edukacyjnych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju (głównie ze spektrum autyzmu).
Projekt prowadzi Interdyscyplinarne Centrum Badań Zachowania się Zwierząt i Ludzi, we współpracy z Uniwersytetem Warszawskim. Kierownikiem projektu jest prof. dr hab. Ewa Pisula. Badania prowadzą Pani Anna Jaworowska – pedagog specjalny i Pani Paulina Obrał – psycholog.