TUS – Trening Umiejętności Społecznych

                                                Termin:  – 26-27 maja  2018r

Czas trwania : 16 godzin dydaktycznych.

Sobota 26 maja 2018 – godzina 9.00

Koszt : 400 zł / 1 osoby.

Miejsce zajęć – 11 – 500 Giżycko, ul. Moniuszki  24 (Szklanka)

Szkolenie skierowane jest do nauczycieli i terapeutów pracujących  w grupach integracyjnych  w przedszkolach, szkołach, psychologów, pedagogów specjalnych. Szkolenie przygotowuje do prowadzenia treningu umiejętności społecznych dla dzieci  ze spektrum autyzmu w normie intelektualnej oraz na poziomie niepełnosprawności intelektualnej w stopniu lekkim, komunikujących się werbalnie

Sposób zgłaszania uczestnictwa:

Telefoniczne: 506683258;   696957604

Wpłata na konto:  54124057871111001026400353


Zakres szkolenia:

  1. Obserwacja kompetencji komunikacyjnych i społecznych dziecka w grupie przedszkolnej – omówienie specyficznych deficytów w zakresie kontaktów i umiejętności społecznych ze względu na posiadaną diagnozę.

2. Trening Umiejętności Społecznych – założenia teoretyczne, przedstawienie różnych form pracy nad rozwijaniem umiejętności społecznych (m. in. Trening Umiejętności Społecznych A. Goldsteina).

3. Podstawowe założenia Treningu Umiejętności Społecznych – zasady organizacji i cele terapeutyczne zajęć grupowych i indywidualnych rozwijających umiejętności społeczne, struktura zajęć, czas trwania, narzędzia wykorzystywane w pracy z grupą.

4. Szczegółowe omówienie podstawowych procedur wykorzystywanych w treningu a) modelowanie, b) odgrywanie ról, c) informacje zwrotne, d) transfer czyli przeniesienie ćwiczonych umiejętności na życie.

5. Podstawowe umiejętności społeczne trenowane podczas zajęć a) podstawowe umiejętności prospołeczne, b) umiejętności emocjonalne, c) alternatywne umiejętności wobec agresji, d) umiejętności radzenia sobie ze stresem, e) umiejętność planowania.

6. Specyfika pracy z grupą, proces grupowy, profilaktyka i strategie postępowania w przypadku trudnych zachowań uczestników grupy, rola terapeuty w trakcie trwania treningu.

7. Grupa terapeutyczna TUS dla dzieci w grupie integracyjnej – zajęcia warsztatowe.

8. Zajęcia praktyczne: tworzenie przykładowych scenariuszy zajęć, ćwiczenia w prowadzeniu zajęć rozwijających umiejętności społeczne (tworzenie zadań dla grupy w oparciu o wyznaczone cele), scenki, wspólne nagrywanie scenek, omawianie.

 

Uczestnicy otrzymują certyfikat ukończenia szkolenia.


Osoby prowadzące szkolenie: Katarzyna Mierzejewska – pedagog specjalny, trener  dziecięcy kompetencji społecznych, terapeuta integracji sensorycznej. Prowadzi terapię pedagogiczną, trening umiejętności społecznych oraz zajęcia z dogoterapii, Jest współautorką programu edukacyjnego ,,Lekcja na 4 łapach”. Pełniła funkcję redaktora naczelnego kwartalnika ,,Przyjaciel” poświęconemu terapii i rozwojowi dzieci. Obecnie pracuje w przedszkolu ,,Bałabajka”, prowadzi trening umiejętności społecznych i zajęcia pedagogiczne z dziećmi.

Magdalena Godlewskadyplomowany psycholog, terapeuta, mediator. Doświadczenie zdobyła dzięki wieloletniej pracy z najmłodszymi przeprowadzając kompleksowe diagnozy psychologiczne, terapie indywidualne, konsultacje wychowawcze. Duży nacisk kładzie na rozwiązania systemowe angażując całe rodziny. Od 8 lat prowadzi TUS dla dzieci i młodzieży. Autorka szkoleń, warsztatów  umiejętności społecznych i wychowawczych, publikuje artykuły o tematyce psychologicznej.