KOMUNIKAT !!!

Szanowni Państwo,

W związku zawieszeniem udzielania świadczeń medycznych do końca marca 2020 roku, aby zmniejszyć możliwość rozprzestrzeniania się COVID- 19 ( koronawirusa) informuję, że:

1. Rejestracja Ośrodka dostępna jest tylko telefonicznie pod numerem 87 428 24 73 od poniedziałku do piątku w godzinach 8 – 15.

2. W poradni zdrowi psychicznego dla dzieci i młodzieży uruchamiamy teleporadę pod numerem 666 875 852.

Do Państwa dyspozycji pozostają psycholożki:

• Marta Hałenda poniedziałek 9-16
wtorek 13- 14
czwartek 8 – 9

• Magdalena Zawadzka poniedziałek 9-11
czwartek 9-11

• Ewa Zduniak poniedziałek 8-14
wtorek 10-16
czwartek 8-16

oraz psychoterapeutka
• Elżbieta Szajrych poniedziałek 8-12

3. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz.U. poz. 433), w okresie od 14 marca 2020 r. do odwołania pacjent nie ma obowiązku dostarczenia do świadczeniodawcy (szpitala, poradni) oryginału skierowania, w związku z umieszczeniem pacjenta na liście oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej.

Pacjent powinien dostarczyć oryginał skierowania w terminie 21 dni od dnia zakończenia stanu zagrożenia epidemicznego, jednakże nie później niż w dniu udzielenia świadczenia opieki zdrowotnej wykonywanego na podstawie tego skierowania.

Działanie te podyktowane są sytuacją kryzysową w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 i zjawiskiem pandemii.

W trosce o bezpieczeństwo nas wszystkich powyższe działania będą obowiązywały do końca marca 2020 roku. O dalszym postępowaniu będziemy informować Państwa na bieżąco.

Z życzeniami zdrowia Zarząd Koła PSONI w Giżycku.