Indywidualna Stymulacja Słuchu K. Johansena (IAS).

johansen-150x150Od lutego 2015r. w Niepublicznym Terapeutycznym Punkcie Przedszkolnym Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Giżycku prowadzona jest terapia metodą Indywidualnej Stymulacji Słuchu K. Johansena (IAS).
Terapia jest realizowana na terenie placówki pięć dni w tygodniu, uczestniczą w niej m. in. dzieci, u których zdiagnozowano autyzm, niepełnosprawność intelektualną, wzmożone napięcie mięśniowe. Podczas zajęć dzieci słuchają filtrowanej, adekwatnej do ich potrzeb muzyki, która stymuluje odpowiednie obszary mózgu. Celem prowadzonego treningu słuchowego IAS jest wspieranie rozwoju mowy, poprawa koncentracji uwagi oraz rozumienia komunikatów werbalnych, niwelowanie nadwrażliwości słuchowej, wyciszenie emocjonalne, a także normalizacja napięcia mięśniowego.