Spotkanie Klubu Rodziców

Spotkanie rodziców - PSONI Koło w Giżycku
24 lutego 2016r. (środa)w godzinach 10.00-12.00 odbędzie się spotkanie w ramach działalności Klubu Rodziców przy Niepublicznym Zespole Placówek Oświatowych oraz Niepublicznym Terapeutycznym Punkcie Przedszkolnym PSOUU Koło w Giżycku. Miejsce spotkania – Giżycko, ul. Dąbrowskiego 15, sala nr 17.
Tematyka: -,,Problem ubezwłasnowolnienia pełnoletnich dzieci” – spotkanie z sędzią Sądu Rejonowego w Giżycku.
Zapraszamy !
Dyrekcja NZSPO, NTPP oraz Rada Rodziców NZSPO