Szkolenie „Wprowadzenie do pedagogiki Marii Montessori”

kredki
Opis szkolenia
Szkolenie adresowane jest do nauczycieli pracujących z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, pedagogów specjalnych, terapeutów, psychologów, rodziców.
Celem szkolenia jest:
-przybliżenie koncepcji pedagogicznej Marii Montessori
-nabycie praktycznej umiejętności pracy z wybranym materiałem Montessori
W trakcie szkolenia poruszane będą :
  1. Maria Montessori i jej założenia pedagogiczne
  2. Podstawowe pojęcia pedagogiki M. Montessori : fazy wrażliwe, polaryzacja uwagi, normalizacja, przygotowane otoczenie
  3. Zasady pedagogiczne Montessori ( stopniowania i izolowania trudności, swobodnego wyboru, rodzaju czasu miejsca pracy, własnego działania i powtarzania, transferu, samodzielność porządek, ruch, samokontroli, ograniczenia)
  4. Nauczyciel Montessori – przykazania nauczyciel Montessori
  5. Materiał Montessori: ( działy) prezentacja albumów: sensoryka, język, kultura, matematyka, życie codzienne
  6. Wskazówki do pracy z materiałem Montessori
  7. Lekcja trójstopniowa
  8. Prezentacja wybranych materiałów dydaktycznych z każdego działu.
  9. Ćwiczenia uczestników szkolenia z poznanym materiałem dydaktycznym.
  10. Prezentacja filmów przedstawiających pracę z dziećmi z wybranym materiałem Montessori.
montessori
Czas trwania: 16 godzin dydaktycznych
Termin: 21 – 22 maj  2016
Liczba uczestników szkolenia:
Minimalna ilość uczestników szkolenia to 8 osób a maksymalna to 15 osób. Decyduje kolejność zgłoszeń.
Formularz-zgłoszeniowy-Montessori
Miejsce: Międzynarodowe Centrum Żeglarstwa i Turystyki Wodnej  ul. Moniuszki 24 11 – 500 Giżycko  http://www.sail-mazury.pl/
Dla: instytucji, szkół, organizacji  – termin, miejsce oraz cena do ustalenia indywidualnie. – grupa nie mniej niż 8 osób i nie więcej niż 15 osób.
Pytania związane ze szkoleniem proszę przesyłać na email: fcdiro@op.pl
Informacje dodatkowe: uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe oraz zaświadczenie o udziale w szkoleniu.

Dane do przelewu:
Koszt: 430 zł / osoba ( z VAT) – płatne do  30 kwietnia (PROMOCJA!)
po 30 kwietnia koszt za osobę wynosi: 520 zł / osoba ( z VAT)
Dane do przelewu:
FUNDACJA „CENTRUM DORADZTWA I ROZWOJU OSOBISTEGO”
MONIUSZKI 24, 11-500 GIŻYCKO
Numer rachunku: 54 1240 5787 1111 0010 2640 0353
Proszę o dokonanie wpłaty najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia. Skan podpisanego formularza zgłoszeniowego proszę przesłać na adres: fcdiro@op.pl 
 W przypadku wycofania zgłoszenia w terminie późniejszym niż 7 dni przed warsztatem, uczestnik zostanie obciążony kosztem w wysokości 50% wartości zamówienia. Odwołanie zgłoszenia musi być dokonane w formie pisemnej. Możliwe jest zgłoszenie zastępstwa uczestnika inną osobą. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania warsztatu oraz zmiany ekspertów z przyczyn niezależnych od organizatora warsztatu. Nieobecność uczestnika na warsztacie bez uprzedniego poinformowania, powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Szkolenie prowadzi:
Anna Kułakowska oligofrenopedagog ,nauczyciel Montessori . Od 2006 zajmuje się pracą
z dziećmi niepełnosprawnymi intelektualnie oraz z różnymi deficytami rozwojowymi. Wykształcenie montessoriańskie zdobyłam podczas rocznego kursu organizowanego przez Polski Instytut Montessori. Od 2012 wykorzystuję metodę Montessori w swojej pracy.