II Konferencja pt. ,,Autyzm – diagnoza i co dalej…?”

lampka
 W dniu 15 kwietnia 2016r. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Giżycku oraz Fundacja Centrum Doradztwa i Rozwoju Osobistego zapraszają na II Konferencję pt. ,,Autyzm – diagnoza i co dalej…?”.
Z wykładami wystąpią:
  • Pani prof. Ewa Pisula pracownik naukowy i wykładowca Wydziału Psychologii na Uniwersytecie Warszawskim, od wielu lat zajmująca się zaburzeniami rozwoju zwłaszcza ze spektrum autyzmu. Autorka bardzo wielu publikacji m.in: ,,Małe dziecko z autyzmem. Diagnoza i terapia”, ,,Rodzice dziecka z autyzmem”,  ,,Autyzm: przyczyny, symptomy, terapia”.
  • Państwo Magdalena i Marek Kaźmierczak, członkowie Pyramid Educational Consultants, prowadzą działalność poświęconą poprawie jakości życia dzieci z autyzmem, ze szczególnym naciskiem na umiejętności porozumiewania się. Mają wyłączność w Polsce do prowadzenia szkoleń i konsultacji w zakresie komunikacji pozawerbalnej z wykorzystaniem PECS- ów specjalnie opracowanych obrazków.
  • Pani Kinga Wojaczekdoktorantka z Uniwersytetu Warszawskiego zajmująca się wykorzystaniem nowych technologii w terapii i edukacji dzieci z autyzmem. Program Autilius.
  • Pan Mateusz Płatos– doktorant z Uniwersytetu Warszawskiego działający w Stowarzyszeniu Innowacji Społecznych ,,Ukryty Potencjał” zajmujący się wolontariatem koleżeńskim (program Mary i Max)- metodą wspierającą relacje rówieśnicze osób z autyzmem i zespołem Aspergera.
Podczas Konferencji poruszane będą także tematy dotyczące funkcjonowania dzieci i młodzieży z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, uczęszczających do placówek oświatowych. Swoimi doświadczeniami i spostrzeżeniami podzielą się pracownicy PSOUU Koło w Giżycku.
Szczegółowy program wraz z miejscem Konferencji ukaże się w przyszłym tygodniu.
Udział w Konferencji jest bezpłatny.
Serdecznie zapraszamy