Warsztaty doskonalenia nauczycieli

orff„Zastosowanie koncepcji wychowania muzycznego Carla Orffa  w edukacji i terapii dzieci”

Termin:  – 11 marca 2017r

Czas trwania : od 9.00 do 15.30 (8 godzin dydaktycznych).

Koszt : 200 zł / 1 os.

Miejsce zajęć –Giżycko, ul. Moniuszki  24 (Szklanka).

Ostateczny termin przyjmowania zgłoszeń: 01 marca 2017 do godz. 15:00

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO POBRANIA – tutaj

Sposób zgłaszania uczestnictwa:

Telefoniczne: 506683258;   696957604 lub e-mail:  arekmarcisz@op.pl


Osoba prowadząca szkolenie: Anna Sokołowska- Szumowska  – nauczycielka muzyki  i  plastyk w SOSW nr 9 w Warszawie. Ukończyła nauczanie początkowe i oligofrenopedagogikę w WSP w Kielcach oraz Studium Wychowania Muzycznego wg koncepcji Carla Orffa w Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie i Sztukę (plastykę i muzykę) w Uniwersytecie Warszawskim. Od 24 lat prowadzi warsztaty muzyczne dla nauczycieli m.in. na UW w Warszawie, APS w Warszawie, WSH w Pułtusku, IBE w Warszawie, UKSW w Warszawie. Od 26 lat pracuje z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną intelektualnie (obecnie w SOSW nr 9 w Warszawie). Ponadto przez 14 lat prowadziła rytmikę    w przedszkolach. Współpracuje
z Zarządem Głównym  Polskiego Towarzystwa Carla Orffa.

CELE:

 1. Ukazanie możliwości wykorzystywania muzyki w uzyskaniu optymalnego poziomu funkcjonowania dziecka, usprawniania, korygowania
  i kompensowania zaburzonych funkcji oraz wspomagania rozwoju jego zdolności i zainteresowań.
 2. Zapoznanie ze sposobami wykorzystywania różnych form działalności muzycznej dzieci (ruchu do muzyki, śpiewu, słuchania muzyki, gry na instrumentach perkusyjnych, tworzenia muzyki elementarnej) oraz inscenizacji muzycznych w edukacji i terapii.

TEMATYKA ZAJĘĆ:

 • zabawy, piosenki i układy taneczne i ruchowe integrujące dzieci;
 • zabawy z ciszą i dźwiękami;
 • ćwiczenia pozwalające dzieciom utrwalać schemat ciała oraz poznawać jego ruchowe i muzyczne możliwości (gestodźwięki);
 • metodyka nauczania i utrwalania piosenek oraz układów ruchowych i tanecznych (w tym metodyka umuzykalniania dzieci
  z niepełnosprawnością intelektualną i autyzmem);
 • wykorzystywanie różnorodnych przedmiotów i rekwizytów do zabaw muzyczno – ruchowych oraz przedstawień muzycznych  ;
 • zabawy, piosenki, tańce i teatrzyki tematycznie związane z powitaniem wiosny  i Świętami Wielkanocnymi

Uczestnicy warsztatów nie muszą posiadać uzdolnień muzycznych ani przygotowania muzycznego. Wymagany jest wygodny strój sportowy, buty na zmianę i chęci do zabawy.

 Organizator –  Polskie Towarzystwo Muzyczne Carla Orffa oraz Fundacja ,,Centrum  Doradztwa i  Rozwoju Osobistego w Giżycku


Koszt: 200 zł/ 1 osoba

Dane do przelewu:

FUNDACJA „CENTRUM DORADZTWA I ROZWOJU OSOBISTEGO”

MONIUSZKI 24, 11-500 GIŻYCKO

Numer rachunku: 54 1240 5787 1111 0010 2640 0353

Proszę o dokonanie wpłaty najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia. Skan podpisanego formularza zgłoszeniowego proszę przesłać na adres: arekmarcisz@op.pl

 W przypadku wycofania zgłoszenia w terminie późniejszym niż 7 dni przed warsztatem, uczestnik zostanie obciążony kosztem w wysokości 100% wartości zamówienia. Odwołanie zgłoszenia musi być dokonane w formie pisemnej. Możliwe jest zgłoszenie zastępstwa uczestnika inną osobą. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania warsztatu oraz zmiany ekspertów z przyczyn niezależnych od organizatora warsztatu. Nieobecność uczestnika na warsztacie bez uprzedniego poinformowania, powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.